domů o nás kontakty reference certifikace

Strojírenství

Ocelové konstrukce

Navrhujeme, vyrábíme a udržujeme veškeré ocelové nosné i obslužné konstrukce. Nabízíme kompletní zajištění konstrukce od zaměření, výpočtu, návrhu a případných úprav návrhu až po výrobu, dopravu a montáž konstrukce.


Odsávání, filtry, potrubí

Dokážeme navrhnout aspirační síť pro Váš provoz, vč. návrhu vhodné velikosti filtru a filtrační tkaniny. Zkušenosti máme s odsáváním sušáren, drtičů, třídičů, přesypů dopravních cest apod. v rozsahu i několika desítek odsávaných bodů.

Filtry umíme vyrobit od 40 m2 filtrační plochy po 540 m2.


Doprava materiálu

Pásové dopravníky – vyrábíme kompletní pásové dopravníky (vodorovné i šikmé) pro dopravu sypkých hmot, a to v libovolných šířkách a délkách. Nosná konstrukce fremy je z ocelových profilů, materiál se dopravuje po páse, jehož vlastnosti lze přizpůsobit přepravovanému materiálu. Dopravníky mohou být pevně kotvené, pojízdné nebo otočné.

Dopravníky mohou dopravovat materiál jedním směrem nebo i oběma, tzv.reverzní dopravníky. Standardně vyrábíme dopravníky včetně hnacích a vratných bubnů, bočnice, dopadová lože, kryty hnací i napínací stanice, pochozí lávky, krytování celého dopravníku (z nerezových plechů), veškeré přesypy, výsypy, pásové váhy, napínací stanice, pohony apod.


Stěrače dopravníkových pásů – zabezpečují čištění dopravníkových pásů od sypkých dopravovaných materiálů. Stěrač je nastavitelný, s mini­málními nároky na instalaci, vhodné pro všechny šířky a rychlosti dopravních pásů.

Slouží ke stírání nalepeného materiálu z pásu před započetím jeho zpětného pohybu. Stěrač je umístěn pod osou výsypného bubnu tak, aby setřený materiál padal s ostatním materiálem do výsypky. Stěrač je zkonstruován tak, aby přítlačná síla stěrače na pás byla vyvolána tíhou protizávaží, čímž odpadá potřeba dotahování šroubů již po malém opotřebení třecí plochy. Třecí plocha je z polyuretanové lišty tl. 20 mm, která má vynikající odolnost proti otěru a malý koeficient tření.

Korečkové elevátory

Technické údaje:
Výkon dopravníku:20 m3/hod.
Rozteč misek:200 mm
Rychlost pásu:1,8 m/s
Průměr horního (hnacího) válce:507 mm
Průměr dolního (napínacího) válce:500 mm

Slouží ke svislé dopravě sypkých materiálů do výšky až 20 m, především v těžkém, potra­vinářském, zemědělském a jiném průmyslu. Používá se speciální dopravníkový pás s korečkovými miskami připevněnými k pásu. Díky uzavřené konstrukci nedochází k prášení.

Korečkové elevátory vyrábíme kompletní, včetně veškerých výsypů a přesypů.


Rotační podavače – turnikety

Technické údaje:
Maximální rozměry sestavy :360x530x740 mm
Výkon podavače:11,9 m3/hod.
Počet přepravních komor:6
Přepravní objem jedné komory:1,01*10-3 m3
Otáčky rotoru:30,5 min-1

Rotační podavač se skládá z těla kruhového průřezu a rotoru s lopatkami, které tvoří na obvodu rotoru 6 přepravních komor. Rotací rotoru pak dochází k dávkování materiálu, jehož množství je určeno objemem lopatek a frekvencí otáčení rotoru.

Rotační pohyb je zajištěn elektromotorem o výkonu 0,75 kW a šnekovou převodovkou s převodovým poměrem 1:30.

Rotační podavače umísťujeme například pod sila, kde slouží k dávkování materiálů ze sil.

Všechny rotační podavače jsou konstruovány jako bezobslužné. Spouštění, zastavování i kontrola chodu je prováděna školeným pracovníkem buď přímo z velínu nebo ručně. U každého podavače je umístěna deblokační skříňka s přepínačem pro ruční nebo dálkové ovládání.


Sila a zásobníky

Vyrábíme ocelová sila a zásobníky různých rozměrů, především pro skladování štěrkovitých a prachovitých materiálů. Sila jsme schopni vyrobit jako kompletní dodávku, od zajištění plnicích cest, provzdušňování, vyprazdňování (včetně regulací rychlosti a množství vyprazdňování), případná úprava materiálu po výpadu ze sila – vážení, zvlhčení, případně expedice materiálu ze sila přímo na dopravní prostředky (kamiony, vagony) nebo také do vaků. Pro tyto expedice lze využít pásového dopravníku, šnekového dopravníku nebo přímo ze sila expediční hubicí.

sila a zásobníky sila a zásobníky sila a zásobníky sila a zásobníky sila a zásobníky sila a zásobníky sila a zásobníky sila a zásobníky sila a zásobníky

Sušení sypkých materiálů

Sušárny bubnové

Technické údaje:
Hodinový celkový přepravní objem:60 m3/hod.
Otáčky bubnu sušárny:7,8 ot/min.

Bubnová sušárna se skládá z nosného rámu, rotačního bubnu s lopatkami, vstupní a výpadové komory, hnacích jednotek. Bubnová protiproudá sušárna je určena k sušení sypkých hmot do zrnitosti 100 mm. Sušicím médiem je horký vzduch proudící proti směru pohybu materiálu, který je promícháván rotačním pohybem sušárny a jejími lopatkami. Pohyb materiálu je nucen sklonem sušárny 4° směrem k výpadové komoře. Rotační pohyb sušárny je zajišťován elektromotorem s převodovkou, nasazenou na hnacích rolnách v nosném rámu.

Námi běžně vyráběné sušárny pro provozy v Horním Benešově, Polsku a Rusku měly průměr cca 2,5 m a délku 6-8 m. Po domluvě je samozřejmě možno vyrobit sušárny jiných rozměrů.


Sušárny fluidní

Technické údaje:
Maximální rozměry celé sestavy FS:7016x4059x2077
Sušicí plocha:1,2x6 m
Hodinový celkový přepravní objem: 20 m3/hod.

Fluidní sušárna se skládá z přetlakové komory, síta, podtlakové komory a hnacích jednotek. Fluidní sušárna je určena k sušení sypkých hmot zrnitosti do 5 mm a vlhkosti do 5 %.

Sušicím médiem je horký vzduch, přiváděný do přetlakové komory a provzdušňující vrstvu sušeného materiálu nad sítem v podtlakové komoře. Přetlak i podtlak jsou vytvářeny připojením potrubí na dva radiální ventilátory jednostranně sací. Pohyb materiálu je vytvářen přímočarým vibračním pohybem síta pevně spojeného s přetlakovou komorou. Vibrační pohyb budí dva vibromotory.

Sušení sypkých materiálů Sušení sypkých materiálů Sušení sypkých materiálů Sušení sypkých materiálů Sušení sypkých materiálů Sušení sypkých materiálů Sušení sypkých materiálů Sušení sypkých materiálů