domů o nás kontakty reference certifikace

Strojírenství

Ocelové konstrukce

Navrhujeme, vyrábíme a udržujeme veškeré ocelové nosné i obslužné konstrukce. Nabízíme kompletní zajištění konstrukce od zaměření, výpočtu, návrhu a případných úprav návrhu až po výrobu, dopravu a montáž konstrukce.


Stěrače dopravníkových pásů – zabezpečují čištění dopravníkových pásů od sypkých dopravovaných materiálů. Stěrač je nastavitelný, s mini­málními nároky na instalaci, vhodné pro všechny šířky a rychlosti dopravních pásů.

Slouží ke stírání nalepeného materiálu z pásu před započetím jeho zpětného pohybu. Stěrač je umístěn pod osou výsypného bubnu tak, aby setřený materiál padal s ostatním materiálem do výsypky. Stěrač je zkonstruován tak, aby přítlačná síla stěrače na pás byla vyvolána tíhou protizávaží, čímž odpadá potřeba dotahování šroubů již po malém opotřebení třecí plochy. Třecí plocha je z polyuretanové lišty tl. 20 mm, která má vynikající odolnost proti ot

Rotační podavač se skládá z těla kruhového průřezu a rotoru s lopatkami, které tvoří na obvodu rotoru 6 přepravních komor. Rotací rotoru pak dochází k dávkování materiálu, jehož množství je určeno objemem lopatek a frekvencí otáčení rotoru.

Rotační pohyb je zajištěn elektromotorem o výkonu 0,75 kW a šnekovou převodovkou s převodovým poměrem 1:30.

Rotační podavače umísťujeme například pod sila, kde slouží k dávkování materiálů ze sil.

Všechny rotační podavače jsou konstruovány jako bezobslužné. Spouštění, zastavování i kontrola chodu je prováděna školeným pracovníkem buď přímo z velínu nebo ručně. U každého podavače je umístěna deblokační skříňka s přepínačem pro ruční nebo dálkové ovládání.


Sila a zásobníky

Vyrábíme ocelová sila a zásobníky různých rozměrů, především pro skladování štěrkovitých a prachovitých materiálů. Sila jsme schopni vyrobit jako kompletní dodávku, od zajištění plnicích cest, provzdušňování, vyprazdňování (včetně regulací rychlosti a množství vyprazdňování), případná úprava materiálu po výpadu ze sila – vážení, zvlhčení, případně expedice materiálu ze sila přímo na dopravní prostředky (kamiony, vagony) nebo také do vaků. Pro tyto expedice lze využít pásového dopravníku, šnekového dopravníku nebo přímo ze sila expediční hubicí.

sila a zásobníky sila a zásobníky sila a zásobníky sila a zásobníky
Sušicí plocha:1,2x6 m
Hodinový celkový přepravní objem: 20 m3/hod.

Fluidní sušárna se skládá z přetlakové komory, síta, podtlakové komory a hnacích jednotek. Fluidní sušárna je určena k sušení sypkých hmot zrnitosti do 5 mm a vlhkosti do 5 %.

Is bluechew viagra this resource site try sildenafil, generic viagra walmart read here online viagra reviews; sildenafil 100 mg coupon cvs review levitra success stories, sildenafil and headaches her latest blog blue vision sildenafil, rino viagra this page kamagra 가격; genuine levitra online visit my webpage why has cialis stopped working; cipla tadalafil review this article says lerk sildenafil 100mg, viagra substitute otc find out in the article para que sirve tadalafil 20; sildenafil and viagra go right here how long tadalafil work, tadalafil teaching ati article tadalafil erfahrung forum. Tadalafil $1000 Full Report wie schnell wirkt kamagra jelly, viagra online price additional hints sildenafil citrate 150, cialis preço research tadalafil prostata. How to buy viagra online main page kamagra preis. Tadalafil and covid read my article viagra boys troglodyte lyrics; fake sildenafil my homepage buy levitra au; sildenafil in extenze use kamagra gel online kaufen; what is generic sildenafil instruction pressure points for erectile dysfunction; cialis viagra levitra navigate to this link erectile dysfunction in dogs; sildenafil citrate 130 mg this site alternatives to viagra; cialis cvs up-to-date info tadalafil and heartburn. Kamagra buy online cheap; 25mg see post shark tank erectile dysfunction; forhims sildenafil cost manufacturer's site cheap cialis next day shipping; sildenafil 是什么 helpful hints what does viagra do, does kamagra work on women index sildenafil dissolve under tongue, cialis on demand dosage useful reference cialis effectiveness, sildenafil for dogs side effects try this one hydroxyzine and erectile dysfunction. Kamagra i alkohol highly recommended site acheter kamagra oral jelly france. Sildenafil 50 mg price this content tadalafil dapoxetine 40mg 60mg price. Kamagra original net see kamagra skutki uboczne forum; kamagra in cvs her latest blog best online cialis

Sušicím médiem je horký vzduch, přiváděný do přetlakové komory a provzdušňující vrstvu sušeného materiálu nad sítem v podtlakové komoře. Přetlak i podtlak jsou vytvářeny připojením potrubí na dva radiální ventilátory jednostranně sací. Pohyb materiálu je vytvářen přímočarým vibračním pohybem síta pevně spojeného s přetlakovou komorou. Vibrační pohyb budí dva vibromotory.

Sušení sypkých materiálů Sušení sypkých materiálů Sušení sypkých materiálů Sušení sypkých materiálů Sušení sypkých materiálů Sušení sypkých materiálů Sušení sypkých materiálů Sušení sypkých materiálů