domů o nás kontakty reference certifikace

Reference

Česká republika (od r. 2005)

Revlan s.r.o., Horní Benešov

Projekt - nakládka volně ložených aut

Rozšíření výrobní linky na zpracování kamene pro společnost Revlan s.r.o. v Horním Benešově.

Uneko spol. s r. o., Zátor

Kompletní dodání sil

Na projektu dodání sil pro společnost Uneko spol. s r. o. jsme realizovali projekční návrh, dále zemní a betonářské práce, výrobu, protikorozní ochranu, dopravu a následnou montáž sil.

Revlan s.r.o., Horní Benešov

Kompletní dodání sila

V rámci projektu jsme realizovali projekční návrh, dále výrobu, protikorozní ochranu a montáž sila.

Revlan s.r.o., Horní Benešov

Inertizace prachu

Revlan s.r.o., Svobodné Heřmanice

Projekt – vodní molo

Projekce, výroba, protikorozní ochrana a instalace vodního sila v břidlicovém lomu ve Svobodných Heřmanicích.

Spolková republika Německo (od r. 2005)

Tschirma

Modernizace výrobní linky

Projekční návrh, výroba, dodávka a montážní práce při modernizaci výrobní linky bez zastavení produkce.

Švýcarská konfederace (od r. 2009)

Basilej

Rekonstrukce železničního nástupiště

Výroba a dodávka ocelových konstrukcí při rekonstrukci železničního nástupiště v Basileji.

Ruská federace (od r. 2007)

Výrobní závod Karelmineral

Hydrofobizace

Rozšíření výrobní linky ve výrobním závodě Karelmineral v Ruské federaci.

Projekční návrh, výroba a dodávka míchání, fluidního sušení, expedice a odsávání.

Projekt – výstavba výrobní linky

Dodávka technologie na zpracování kamene.

Projekční návrh, výroba, dodávka a montáž části výrobní linky na zpracování kamene.

Dodali jsme primární násypku, třídič, vibrační podavače, ocelové konstrukce s montáži a příslušenství.

Dodávka a montáž obloukové haly

Na projektu dodání obloukové haly jsme realizovali projekční návrh, výrobu, protikorozní ochranu, dopravu a následnou montáž obloukové haly.

Polská republika (od r. 2009)

Dewon Sp. z o.o., Jarnołtówek

Inertizace prachu

Dewon Sp. z o. o., Jarnołtówek

Primární uzel drcení

Dewon Sp. z o. o., Jarnołtówek

Vybudování výrobní linky – II. fáze

Dewon Sp. z o. o., Jarnołtówek

Vybudování výrobní linky – I. fáze